Hypotéční úvěr

Přemýšlíte o změně svého bydlení nebo rekonstrukci?

Zvažujete způsob financování Vašeho nového či rekonstruovaného bydlení?

Zpracování Vašich požadavků a realizaci řešení výhodného financování zajistí renomovaní hypoteční poradci Futurum finance.cz?

Charakteristika:

 • úvěr je vždy zajištěn zástavním právem k předmětné nemovitosti
 • zaplacené úroky z úvěru lze odečítat od základu daně
 • banky zkoumají účel použití finančních prostředků, ale jsou již banky které na profinancování nepotřebují faktury.

Hypoteční úvěr lze využít:

 • koupi nemovitosti do vlastnictví či spoluvlastnictví podílu bytu, rodinného domu, pozemku
 • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti
 • výstavbu nemovitosti
 • rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti
 • úhradu za převod členských práv či úhrada členského podílu v družstvu
 • zpětné proplacení klientem již zaplacené investice do nemovitosti
 • refinancování úvěru od finančních institucí na výše uvedené účely
 • kombinace výše uvedených účelů

Výhody:

 • poskytnutí úvěru bez vstupního poplatku
 • možnost podpisu úvěrové smlouvy bez vybrané nemovitosti
 • hypotéky na výstavbu bez dokládání faktur a rozpočtů
 • možnost posouzení bonity podnikatelů na základě obratu
 • možnost nedočerpat celou výši úvěru bez sankcí a poplatků

Úvěr ze stavebního spoření

Přemýšlíte o změně svého bydlení nebo rekonstrukci?

Zvažujete způsob financování Vašeho nového či rekonstruovaného bydlení?

Zpracování Vašich požadavků a realizaci řešení výhodného financování zajistí renomovaní hypoteční poradci Futurum finance.cz?

Charakteristika:

 • stavební spořitelny zkoumají účel použití finančních prostředků:
  • koupi nemovitosti do vlastnictví či spoluvlastnictví podílu bytu, rodinného domu, pozemku
  • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti
  • výstavbu nemovitosti
  • rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti
  • úhradu za převod členských práv či úhrada členského podílu v družstvu
  • zpětné proplacení klientem již zaplacené investice do nemovitosti
  • refinancování úvěru od finančních institucí na výše uvedené účely
  • kombinace výše uvedených účelů

Výhody:

 • pevná úroková sazba po celou dobu splácení
 • úvěr lze kdykoli jednorázově splatit
 • zaplacené úroky z úvěru lze odečítat od základu daně

Zajistíme Vám uzavření nové smlouvy o stavebním spoření pro čerpání překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, nebo pokud máte platnou smlouvu o stavebním spoření, zajistíme Vám k této smlouvě úvěr.

Hypotéční úvěr neúčelový

Chcete, aby banka nezkoumala způsob nakládání s vašimi prostředky z úvěru?

Obvykle můžete prostředky použít ke splacení spotřebitelských půjček nebo ponechat jen jako vaše volné zdroje.

Charakteristika:

 • úvěr je vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • podmínky nejsou zpravidla tak výhodné jako u účelových úvěrů
 • zaplacené úroky nelze odečítat od základu daně

Výhody:

 • Prostředky můžete použít dle vlastních potřeb (investice, auto, atd.)

Spotřebitelský úvěr

Potřebujete si půjčit obnos peněz například na zařízení nové nemovitosti? Anebo na jiné movité věci?

Charakteristika:

 • úvěrem lze nezbytných případů doplnit hypoteční úvěry a úvěrové produkty stavebního spoření
 • možnost využít úvěr k libovolnému účelu

Výhody:

 • možnost vypracování a vyčerpání úvěru do 24hod. od zažádání

Refinancování stávajícího úvěru

Končí fixace vašeho stávajícího hypoteční úvěru?

Byly vám navrženy nové úrokové sazby, které se vám zdají být nevýhodné?

Charakteristika:

 • splacení existujícího hypotečního úvěru novým hypotečním úvěrem s výhodnějšími úvěrovými podmínkami
 • výhodnějšími podmínkami jsou především nižší úroková sazba, možnost získání dodatečného úvěru, možnost změny délky splácení úvěru
 • realizuje se min. 2měs. před ukončením doby fixace stávajícího hypotečního úvěru

Výhody:

 • přizpůsobení parametrů nového úvěru aktuálním potřebám klienta
 • dosažení delší doby splatnosti hypotečního úvěru, a tím snížení splátek
 • možnost získat dodatečné úvěrové prostředky v případě, že současná hodnota nemovitosti vzrostla či klient původně nevyužil 100% hypotéku

Zajišťujeme:

 • kvalifikované a odborné posouzení vhodnosti refinancování Vašeho hypotečního úvěru, kterým se zabezpečí žádaný maximální efekt refinancování
 • na základě kvalifikovaného posouzení nabídky konkurenčních bank realizace zvolené optimální varianty refinancování

Pojištění

Potřebujete pojistit nemovitost, své zdraví, život, auto či jiné důležité věci ve Vašem životě, pro případ nepředvídaných událostí nebo jen za účelem vyřízení povinné vinkulace k hypotéčnímu úvěru?

Výhody:

 • v případě živelné či jiné pohromy si můžete nemovitost zrekonstruovat z pojistného plnění.
 • v případě úmrtí pojištěného má spolužadatel o úvěr možnost umořit úvěr o pojistnou částku
 • pojištění osob může dle představ klienta obsahovat:
  • pojištění smrti
  • pojištění trvalé invalidity
  • pojištění úrazu
  • pojištění trvalých následků úrazu